První šedý vlas, vrátí muži jas,
Druhý šedý vlas, chuť na sex je tu zas.
Třetí šedý vlas, chápeš ženy snáz.
Čtvrtý šedý vlas, nevymýšlíš si zas ? :-)